Nivlheim

Nivlheim leverer ledelsesrådgivning og hjelper deg med å identifisere og utnytte bedriftens digitaliserings- og teknologipotensial.

Strategi og rådgivning

Strategisk ledelsesrådgivning. Identifisering av digitaliseringspotensial og utarbeidelse av digitale strategier for vekst.

Forretningsmodeller

Implementering av besluttede strategier og utarbeidelse av tilhørende forretningsmodeller.

Organisering og arbeidsprosesser

Organisering og arbeidsprosesser som sikrer gjennomføring av strategien og gir fleksibilitet og fremdrift for kontinuerlig testing og tilpasning.

Les om våre tjenester