Nivlheim

Vårt ansvar

I Nivlheim har vi et ansvar for samfunnet vi er en del av. Vi tar ansvar for at våre aktiviteter utføres med minimal påvirkning på klima og miljø, og at våre forretninger gjøres etisk i møtet med våre kunder, leverandører og partnere.

I Nivlheim vil vi: