Nivlheim

Om Nivlheim

Nivlheim AS er et konsulentselskap som drives av Martin Koksrud Bekkelund. Martin hadde et ønske om å starte sitt eget selskap og bruke de erfaringer han har gjort til å hjelpe bedrifter med teknologi. Les mer om tjenester vi tilbyr, arbeider vi har gjort og roller vi har hatt.

Siden 1999 har Martin arbeidet i IT-bransjen med store og små teknologiprosjekter, både som konsulent, prosjektleder og leder. Han har arbeidet i alt fra tradisjonelle virksomheter med vannfallsmetodikk til DevOps-orienterte enheter med smidig metodikk. Han har arbeidet med å omstille tradisjonelle virksomheter til å være bedre organisert i møtet med digitaliseringen som alle bedrifter står ovenfor.

Martin har god problemforståelse. Å raskt se et problem og utrede alternative løsninger og tilhørende forretningsmodeller som raskt kan testes ut i markedet. Han kan snakke med mange forskjellige typer mennesker. Selgere, kunder, ledere, forretningsutviklere, designere, utviklere osv. Han har bidratt til å skape inspirerende arbeidsmiljøer hvor god stemning står i fokus, sammen med leveranser og resultater. Han har bidratt til å forme arbeidsprosesser med kort time to market. Han har god teknologiforståelse, kan se trender i markedet og knytte disse opp mot potensielle forretningsmuligheter.

Han er foredragsholder og skribent, og har hatt verv som styreleder og styremedlem i flere virksomheter.

Martin har en høyere teknologiutdannelse fra Høyskolen Kristiania (tidligere Den Polytekniske Høyskolen) med fag innen økonomi, markedsføring, databaser, programmering, prosess og metode, sikkerhet, organisasjon og ledelse, m.fl. Fordyping innen arbeidsprosesser og arbeidsmetoder.

Martin tror på et samfunn basert på åpenhet, transparens og kunnskapsdeling, også når det gjelder teknologi. Han er gift med Anne Siri, har to barn, er bosatt på Voksenkollen i Oslo og har et lidenskapelig forhold til naturen, kaffekverna og sin Aeropress. Martin er medlem av Naturvernforbundet, Human-Etisk Forbund, Skiforeningen og er livstidsmedlem i Turistforeningen.

Navnet Nivlheim kommer fra den norrøne mytologien, hvor det kun var is og tåke. Sammen med podcasten Fimbul spiller navnet på det å ha «vært ute en vinternatt før», som er et uttrykk for erfaring, innsikt og kunnskap.