Nivlheim

Arbeider

Følgende liste gir en oversikt over utvalgte arbeider, prosjekter og roller vi har hatt.

Oppdragsgiver Documaster
Løsninger Documaster Rolle / Tittel SVP Business Development & International Growth
Start August 2022 Slutt Juni 2023
Kompetanse anvendt Strategier, GTM-strategier, forretningsutvikling, forretningsmodeller, modeller for vekst og skalering, automatisering, fundraising
Mål
Documaster er en SaaS-tjeneste som leverer virksomhetskritiske arkivløsninger for dokumentasjon og data som kundene ikke har råd til å miste, slik som teknisk dokumentasjon, prosjektdokumentasjon, kontrakter, sertifikater, faktuaer, med mer. Documaster lagrer og strukturerer dokumentasjon for å søke og finne informasjon i dokumentene, og for å gi aggregert innsikt fra dokumentasjonen. Det ble benyttet OCR og maskinlæring for å trekke ut data som muliggjør søk, finnbarhet og innsikt fra alle typer dokumenter, enten de kommer ut av ERP-system eller er gamle skannede dokumenter. Målet med arbeidet var å sikre videre vekst og skalering i privatmarkedet, ettersom offentlig sektor inntil da hadde vært det primære markedet.
Oppgaver
Martin ble ansatt som SVP Business Development & International Growth, og ledet arbeidet med forretningsutvikling for privatmarkedet til Documaster og internasjonal skalering og vekst. Da Martin kom inn var arbeidet preget av svært mange manuelle prosesser, helt fra salg til drift. Martin arbeidet systematisk med teamet for å automatisere markedsføring og salg, som igjen førte til automatisering av onboarding av kunder og forenkling av driften. I starten gikk man fra individuelle kontrakter med hver kunde, til et standardisert kontraktsverk (Terms & Conditions) som ble benyttet for alle kunder. Dette reduserte salgstiden fra flere måneder ned til minutter. Straks kundene hadde signert for tjenesten, gikk de igjennom et tre timer langt onboarding-kurs som var standard for alle kunder, i motsetning til tidligere hvor denne prosessen var skreddersydd kunden og kunne ta flere måneder. Martin arbeidet med videreutvikling av forretningsmodellene og reduksjon av churn. Han arbeidet senest med å skaffe finansiering fra eksterne investorer.

Oppdragsgiver Posten
Løsninger Digipost, Posten signering m.fl. Rolle / Tittel Direktør for produkt- og forretningsutvikling
Start August 2012 Slutt Juli 2022
Kompetanse anvendt Ledelse, personalansvar, prosjektledelse, strategi, produktledelse, produktutvikling, forretningsutvikling, forretningsmodeller, smidige arbeidsmetodikker (Scrum, XP, Kanban), skalering, teamledelse, OKR, brukerhistorier, offentlige anskaffelser
Mål
Digipost er Postens digitale postkasse og leveres som en SaaS-tjeneste til hele Norges befolkning og samtlige norske bedrifter og offentlig sektor. Tjenesten har omtrent 3,5 millioner privatpersoner som brukere og omtrent 20 000 bedriftskunder i privat og offentlig sektor. Målt i antall innlogginger gjennom ID-porten er Digipost Norges 4. største nettsted etter Altinn, Nav og Helsenorge. Digipost ble etablert av Posten for å digitalisere poststrømmen i Norge. På etableringstidspunktet gikk omtrent 2 milliarder postale sendinger hvert år, hvor det ble anslått at 98 % av dette kunne digitaliseres. Posten gikk inn i dette markedet for å sikre at dette postvolumet ble beholdt i konsernet. Postens mål med Digipost var å etablere en egen forretningsenhet som utviklet tjenesten i tråd med behov i markedet og som klarte å bli en lønnsom forretningsenhet. Digipost er i dag en lønnsom avdeling i Posten med omtrent 40 ansatte og fem utviklingsteam. Arbeidet med Digipost er en suksesshistorie både i Posten og i offentlig sektor i Norge, der løsningen antas å ha medført besparelser på over 1 milliard kroner. Posten signering er en tjeneste som leveres av samme avdeling som Digipost. Posten signering er en frittstående SaaS-tjeneste for elektronisk signering av dokumenter. Tjenesten leveres til offentlig sektor gjennom ID-porten, til privat sektor og til privatpersoner.
Oppgaver
Martin ble ansatt i Posten i 2012 som Direktør for produkt- og forretningsutvikling. Hans ansvar var å sikre at produktet ble utviklet i tråd med markedsbehov, utvikle tilhørende forretningsmodeller og evaluere potensialet for nye forretningsområder. Martin arbeidet tett mot kundene for å sikre at riktige funksjoner ble utviklet. Det førte til kontrakt med offentlig sektor gjennom Digitaliseringsdirektoratet i 2014. Dialogen med kundene ble omsatt i brukerhistorier og forretningsmodeller, som så ble tatt med til utviklingsteamet som utarbeidet løsningen. Martin fasiliterte grooming med samtlige interessenter, det vil si alle som har ønske til prioritering av oppgaver, alt fra designere, utviklere og driftere, til sikkerhetsansvarlig, kundeservice og forretningsutviklere. Martin var i starten produkteier for det første teamet. Over tid var det behov for å skalere avdelingen og den består i dag av fem team med hver sin produkteier. Martin gikk fra operasjonelt arbeid til å ansette egne mennesker i rollene som produkteiere, slik at han fikk fokusert på videreutvikling av strategien. Det ble innført OKR tidlig, slik at man sikret forankring mellom strategi og oppgavene som ble utført ned i det enkelte team. Martin var også sterk pådriver for smidige arbeidsmetodikker og videreutviklingen av disse i avdelingen. Det ble innledningsvis arbeidet med Scrum, og etterhvert gikk man vekk fra sprinter og over til kontinuerlige leveranser og arbeidsmetoder som liknet Extreme Programming (XP). Det ble innført DevOps-team som var selvforsynt med all kompetanse og som rullet ut oppdateringer flere ganger daglig. Posten signering ble etablert som et eget forretningsområde med egen forretningsmodell og eget team for utvikling og salg. Martin var deltaker i flere styringsgrupper i Posten, blant annet for utarbeidelse av digital strategi for konsernet. Han var også deltaker i styringsgruppemøter med konsernledelsen i Posten, samt utarbeidet underlag for styremøter i konsernet.

Oppdragsgiver Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare
Løsninger Rådgivning Rolle / Tittel Utviklingsleder
Start Februar 2007 Slutt Juli 2012
Kompetanse anvendt Rådgivning, kurs, foredrag, opplæring, forretningsmodeller, programvarelisenser, strategier, offentlige anskaffelser
Mål
Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare var et statlig eid kompetansesenter under daværende Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Målet var å fremme deling, gjenbruk og samarbeid om både programvare og data som er utviklet for offentlige midler. Eksempelvis bør en løsning som er utviklet av en kommune kunne gjenbrukes av nabokommunen eller samtlige andre kommuner.
Oppgaver
Martin arbeidet som utviklingsleder for privat sektor hvor hans oppgaver var å rådgi programvareleverandører i hvordan man gjennomfører leveranser til offentlig sektor. Rådgivningen omfattet hvordan man lisensierer programvare eller bruker eksisterende frie lisenser i sine leveranser, samt hvordan man sikret gjenbruk. Martin rådgav også private og offentlige virksomheter i hvordan de tilgjengeliggjør data som produseres i offentlig sektor, slik som kartdata, værdata, med mer. Gjennom arbeidet holdt Martin over 200 foredrag, enten direkte mot offentlige eller private virksomheter, mot departement og direktorat, og på konferanser. Martin hadde også ansvaret for senterets digitale kanaler som nettsidene og sosiale medier. Martin etablerte tjenesten Kunnskapsbazaren som var en plattform som knyttet sammen kunder og leverandører. Han var redaktør for Magasinet SMART som ble distribuert til beslutningstakere i hele offentlig sektor. Martin var medarrangør av konferansen GoOpen som hadde på det meste nærmere 1000 deltakere, med gjester som Kronprins Haakon og foredragsholdere som Wikipedia-grunnlegger Jimmy Wales.

Oppdragsgiver Elon / Euronics
Prosjekttittel Nettbutikk Rolle Senior løsningsarkitekt
Start Juli 2006 Slutt Februar 2007
Kompetanse anvendt Brukerhistorier, brukertesting, prosessmodellering, arkitektur, CMS, smidige arbeidsmetodikker, e-handel
Mål
Euronics heter i dag Elon og er en av Europas største forhandlere av elektronikk. For sitt norske marked ønsket de en ny nettbutikk som lot kundene handle elektronikk og få det levert hjem eller plukket opp i butikk.
Oppgaver
Martin var på vegne av sin daværende arbeidsgiver innleid konsulent, hvor han arbeidet med kundens ansatte ved hovedkontoret i Fredrikstad. Sammen med kunden og et eksternt designbyrå ble det levert en komplett nettbutikk basert på eZ Publish som er et av verdens største CMS. Martin hadde ansvaret for å sikre en brukervennlig nettbutikk som var integrert med kundens ERP-system som håndterte utsending og leveranse. Ordre ble lagt i nettbutikken og sendt fra kundens hovedlager eller sluttkunden kunne hente ordren i butikk.

Oppdragsgiver Arbeiderpartiet
Prosjekttittel Nettsider, medlemsportal Rolle Senior løsningsarkitekt
Start April 2006 Slutt Juni 2006
Kompetanse anvendt Brukerhistorier, brukertesting, prosessmodellering, arkitektur, CMS, smidige arbeidsmetodikker
Mål
Arbeiderpartiets hovedkontor på Youngstorget i Oslo ønsket en ny løsning som kunne produsere og vedlikeholde partiets nettsider, samt innloggede sider for medlemmer. Løsningen skulle integreres med partiets system for medlemsregister.
Oppgaver
Martin var på vegne av sin daværende arbeidsgiver innleid konsulent hvor han arbeidet med kundens ansatte for å sikre en brukervennlig nettløsning både for åpne sider og for innloggede medlemssider. Løsningen ble bygget på eZ Publish som er et av verdens største CMS. Martin arbeidet sammen med ansatte hos leverandøren av medlemssystemet, slik at man kunne logge inn medlemmene på nett og vise frem relevant informasjon om lokallag, medlemsstatus, med mer.

Oppdragsgiver Dolly Dimple’s / Domino’s Pizza
Prosjekttittel Nettbutikk Rolle Senior løsningsarkitekt
Start Januar 2006 Slutt April 2006
Kompetanse anvendt Brukerhistorier, brukertesting, prosessmodellering, arkitektur, CMS, smidige arbeidsmetodikker, e-handel
Mål
Dolly Dimple’s var en norsk pizza-kjede med 12 restauranter. Kjeden ble siden kjøpt av Domino’s Pizza. Dolly Dimple’s ønsket en nettbutikk der kundene kunne bestille fra menyen og få det levert hjem eller ved henting i restaurant.
Oppgaver
Martin var på vegne av sin daværende arbeidsgiver innleid konsulent hvor han arbeidet med kundens ansatte for å sikre en brukervennlig nettbutikk. Løsningen ble bygget på eZ Publish som er et av verdens største CMS. Ordre ble lagt i nettbutikken og distribuert til riktig restaurant for produksjon og distribusjon.

Oppdragsgiver Hitachi
Prosjekttittel Nytt ERP-system Rolle Løsningsansvarlig
Start Januar 2005 Slutt Januar 2006
Kompetanse anvendt ERP, logistikk, brukerhistorier, prosessmodellering, kurs, prosjektledelse, smidige arbeidsmetodikker, arkitektur
Mål
Hitachi har mange forretningsområder, blant annet produksjon av elektroverktøy til håndverkere for proffmarkedet. De har sitt nordiske hovedkontor på Lørenskog utenfor Oslo, med regionale kontorer i Danmark, Sverige og Finland. Hitachi hadde behov for et ERP-system som tok hånd om økonomi og regnskap, innkjøp, salg og service ved alle sine kontorer.
Oppgaver
Martin var på vegne av sin daværende arbeidsgiver innleid konsulent hvor han var løsningsansvarlig, det vil si hadde det helhetlige ansvaret for løsningen som ble levert kunden. Han arbeidet ved kundens kontorer på Lørenskog sammen med kundens ansatte, for å sikre at kundens arbeidsprosesser ble ivaretatt i løsningen som ble bygget på Microsoft Dynamics 365. Løsningen ble først rullet ut ved hovedkontoret i Norge, deretter i de andre nordiske landene hvor Martin ukependlet gjennom implementeringsprosjektet.

Oppdragsgiver Løvenskiold-Vækerø / Maxbo
Prosjekttittel Nytt ERP- og POS-system Rolle Løsningsansvarlig salg
Start Januar 2002 Slutt Desember 2004
Kompetanse anvendt ERP, POS, logistikk, brukerhistorier, prosessmodellering, kurs, prosjektledelse, smidige arbeidsmetodikker, arkitektur
Mål
Løvenskiold Vækerø eier Maxbo-kjeden. Konsernet hadde behov for nytt økonomisystem, samt logistikk og produksjonsstyring på deres hovedlager på Fossum i Bærum. Videre hadde Maxbo-kjeden behov for nytt ERP-system som skulle sikre innkjøp, logistikk og salg i deres butikker, og det skulle rulles ut nytt kassesystem (POS) i kassene i deres butikker. Systemet ble bygget på Microsoft Dynamics 365.
Oppgaver
Martin var på vegne av sin daværende arbeidsgiver innleid konsulent med ansvaret for alle salgsrelaterte arbeidsprosesser hos Løvenskiold og i Maxbo-butikkene. Han arbeidet med andre konsulenter som hadde tilsvarende ansvar innen innkjøp, logistikk og økonomi, og han arbeidet med kundens egne ansatte på Løvenskiolds IT-avdeling på Vækerø utenfor Oslo. Martin arbeidet med å sikre at kundens salgsprosesser ble reflektert i løsningen som ble bygget, slik at alt salg som ble gjennomført i Maxbo-kjeden skjedde raskt og effektivt i kassepunktene. Løsningen ble rullet ut til Løvenskiolds Maxbo-butikker og Martin gjennomførte kurs for samtlige butikkansatte og reiste rundt til butikkene og sikret oppstarten. For arbeidet hos Løvenskiold ble Martin kåret til årets ansatt hos sin daværende arbeidsgiver som hadde ca. 800 ansatte.

Oppdragsgiver Skanem
Prosjekttittel Nytt ERP-system Rolle Senior løsningsarkitekt
Start April 2001 Slutt Desember 2001
Kompetanse anvendt ERP, logistikk, produksjon, brukerhistorier, prosessmodellering, kurs
Mål
Skanem utviklet, designet, produserte og distribuerte etiketter, blant annet for legemiddelindustrien, fra sitt hovedkontor på Tranby i Lier. Skanem var en av Europas største etikettprodusenter. De hadde behov for et ERP-system som tok hånd om økonomi og regnskap, produksjonsstyring og logistikk. Skanem ble i 2021 solgt til Multi Color Corp.
Oppgaver
Martin var på vegne av sin daværende arbeidsgiver innleid konsulent og løsningsarkitekt. Han arbeidet hos kunden på Tranby hvor han var i direkte kontakt med alle roller i bedriften, fra daglig leder til produksjons- og logistikkmedarbeidere. Dette sikret verdifull forståelse for arbeidet og arbeidsprosessene, slik at dette kunne reflekteres i den endelige løsningen som ble bygget på Microsoft Dynamics 365. Martin satte opp systemet og tilpasset det kundens arbeidsprosesser, slik at det administrerte alt fra økonomi og regnskap til produksjon og logistikk.

Oppdragsgiver Living / Skeidar
Prosjekttittel Nytt ERP- og POS-system Rolle Senior løsningsarkitekt
Start September 2000 Slutt Mars 2001
Kompetanse anvendt Basert på prosjektet med Skeidar, ble det solgt inn et tilsvarende prosjekt hos møbelkjeden Living. De hadde akutt behov for et nytt system i kassene i sine butikker (POS) og prosjektet skulle integreres med deres eksisterende logistikkløsning på hovedlageret. POS-systemet var basert på Microsoft Dynamics 365. Living er i dag en del av samme konsern som Skeidar gjennom SkeidarLivingGroup AS.
Mål
Basert på prosjektet med Skeidar, ble det solgt inn et tilsvarende prosjekt hos møbelkjeden Living. De hadde akutt behov for et nytt system i kassene i sine butikker (POS) og prosjektet skulle integreres med deres eksisterende logistikkløsning på hovedlageret. POS-systemet var basert på Microsoft Dynamics 365. Living er i dag en del av samme konsern som Skeidar gjennom SkeidarLivingGroup AS.
Oppgaver
Martin var på vegne av sin daværende arbeidsgiver innleid konsulent og løsningsarkitekt. Han arbeidet med kunden i Bergen for innføring av nytt POS-system i butikkene, der han sikret at Livings arbeidsprosesser ble utført i POS-systemet og at brukernes behov ble ivaretatt. Han arbeidet primært med utrulling av POS-systemet i butikkene, der han gjorde opplæring av butikkansatte, satte opp løsningen sammen med Livings egne IT-ansatte og sikret bistand under oppstart.

Oppdragsgiver Skeidar
Prosjekttittel Nytt ERP- og POS-system Rolle Senior løsningsarkitekt
Start Januar 2000 Slutt September 2000
Kompetanse anvendt ERP, POS, logistikk, brukerhistorier, prosessmodellering, kurs
Mål
Møbelkjeden Skeidar startet i 2000 innføring av nytt ERP-system på deres hovedlager på Vestby utenfor Oslo. ERP-systemet var basert på Microsoft Dynamics 365 og skulle administrere all logistikk på Skeidars hovedlager, sammen med økonomi og regnskap. Ferdig implementert håndterte den endelige løsningen all vareflyt fra bestillinger fra butikkene til innkjøp fra leverandørene, samt flytende lagerløsning på hovedlageret. Fase to av prosjektet var utrulling av nytt kassesystem (POS) i Skeidars butikker. Løsningen var en del av Dynamics 365 og håndterte alt salg i kassene.
Oppgaver
Martin var på vegne av sin daværende arbeidsgiver innleid konsulent og løsningsarkitekt. Han arbeidet først på hovedlageret til Skeidar på Vestby for innføring av nytt ERP-system for logistikk, der han sikret at Skeidars arbeidsprosesser ble utført i ERP-systemet og at brukernes behov ble ivaretatt. Han arbeidet siden med utrulling av det samme ERP-systemet i Skeidars butikker, der han gjorde opplæring av butikkansatte, satte opp løsningen sammen med Skeidars egne IT-ansatte og sikret bistand under oppstart.