Nivlheim

Opphavsrett

Innholdet på nivlheim.no tilhører Nivlheim AS, organisasjonsnummer 924782927, og er rettighetsbeskyttet etter blant annet «Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)».

Alle rettigheter til innhold tilfaller Nivlheim AS og kopiering er forbudt.

Eventuelle spørsmål rettes til martin@nivlheim.no.